Utflyktsmål

Haväng

Haväng på Österlen | Vid kanten av Brösarps backar – med Hanöbuktens vidsträckta sandstränder i norr och den karaktärsrika kusten förbi Kivik mot Stenshuvud i söder – ligger Haväng. Endast en vacker plats kan leva upp till ett så vackert namn. Vidsträckta hedar, böljande gröna hagar och en unik flora och fauna.

Havängsdösen | På sjuttonhundratalet hittades brakteater och guldgubbar vid Verkeåns mynning och vid lågvatten kan hamnpålar skymtas från en hamn som måste vara mellan femhundra och tusen år gammal. Men redan för 5000 år sedan fanns den stenkammargrav som idag kallas Havängsdösen strax norr om Verkeåns mynning.

Knäbäckshusen

En liten by vid kusten alldeles söder om Stenshuvud med en alldeles egen historia. Byn låg ursprungligen vid Knäbäcken i norra delen av Haväng men då skjutfältet utvidgades i mitten på femtiotalet flyttades husen till sin nuvarande plats.

Vid vägens ända endast hundra meter från en av Skånes vackraste stränder ligger nu de sjutton husen längs med en smal bygata. Här finner man både kors- virkeshus och vasstak, allt inramat i rosor och vågornas brus.

Stenshuvud

Stenshuvud är på promenadavstånd från Knäbäckshusen. Börja genom att gå in på den stig som finns mittemot parkeringen vid tennisbanan. Följ sedan grusvägen genom Rörums sommarby och fortsätt via en smal stig längs med äppelodlingen tills man kommer fram till ett vändkors i trä. Där går man nerför slänten, följer vägen över en liten stenbro och passerar gränsen för nationalparken. Resten av vägen är snittslad och man är snart framme vid Naturum.

Brösarps Backar

Natursköna Brösarps backar är lika vackert året om och erbjuder promenadslingor bland vidsträckta hed- och backlandskap och unik vegetation.

De mäktiga norra backarna ligger norr om samhället och ingår tillsammans med Verkeån i naturreservatet “Verkeåns dalgång”. Här består backarna av kalkrik sand och här finner man sandlilja, sandnejlika, hedblomster, trift, borsttåtel och andra tåliga gräs. Verkeån med sitt fågelliv bryter sig fram till kusten vid Haväng. Alkärr och fuktängar kantar dess slingrande lopp. Utmärkta vandringsleder går längs ån från havet mot källorna i skogarna ovanför Christinehof. Väster om Brösarp passerar man Hallamölla, Skånes största vattenfall.

Ravlunda kyrka

Här finns Fritiof Nilssons Piratens gravsten med sin originella inskription.

Här finner ni mer att se och göra på härliga Österlen, www.seosterlen.se